เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯร่วมจิต

เขตฯประชาภักดี

เขตฯประชาภักดี

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯสิบสองพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ปีใหม่ม้ง สิบสองพัฒนา

ปีใหม่ม้ง ประชาภักดี

ประชาภัคดี

ประชาภัคดี

ประชาภัคดี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

VTRเกษียณอายุราชการปี2564

Kick Off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ภูลังกา

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมพลฅนพื้นที่สูง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

คนกับป่า...วิถีพึ่งพาแห่งความสมดุล

มหกรรมภูมิปัญญาและวิถีชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา

งานท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม

ปลูกป่าบ้านป่าเมี่ยง พะเยา

ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง