ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม URL : https://www.m-society.go.th/we

บุคลากร

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ร.9 เสด็จ หมู่บ้านร่วมเย็น

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯสิบสองพัฒนา

เขตฯประชาภักดี

เขตฯประชาภักดี

เขตฯร่วมจิต

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

เขตฯปางปูเลาะ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง

สมุดพกครอบครัว

แนะนำกิจกรรม "kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดใจไว้ที่ภูลังกา"

กิจกรรม "ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ”

Phayao Hill Tribe Coffee Hub

VTRเกษียณอายุราชการปี2564

Kick Off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ภูลังกา