ติดต่อเรา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร./โทรสาร. 054-449-531

E-mail. phayao.htdc@dsdw.go.th