ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 • นางรุ่งทิพย์  ซ้ายอุดมศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  หัวหน้าฝ่าย

  • นางอรวรรณ ผ่านสุวรรณ

   ลูกจ้างประจำ

   พนักงานพัสดุ ส.3

  •  

   -

   -

   -


  • นางเบญวรรณ  ทวีคูณ

   พนักงานราชการ

   ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์


  • นางรุ่งนภา  ตั๋นเฟย

   พนักงานราชการ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  • นางสาวจันฐิมา  ท้าวล่า

   จ้างเหมา

   เจ้าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนพัสดุ