ฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการสังคมพื้นที่สูง


 • -

  -

  หัวหน้าฝ่าย


  • นางพยอม  พวงอินทร์

   ลูกจ้างประจำ

   พนักงานพิมพ์ ส.3


  • นายบุญเลิศ  ตามล

   พนักงานราชการ

   นักพัฒนาสังคม